Tai-Gi|台語小教室——起𩗗頭

起𩗗頭(pò-thâu,又寫做報頭)
英文做squall line,漢字做「颮線」(phiau-suànn),「颮」有「上衝氣流」ê意思,幾若港「颮」排做一條「線」(看圖)即「颮線」
不而過,Tâi-gí有一个在來詞「𩗗頭」,真有可能會合「颮線」ê意思。
清王士禎(漁洋山人)《香祖筆記》卷二:
「臺灣風信與他海殊異,風大而烈者為颶,又甚者為颱。颶倏發倏止,颱常連日夜不止。正、二、三、四月發者為颶,五、六、七、八月發者為颱」
(參考潘科元老師个文章,連結看留話區)
其中,「風大而烈」、「倏發倏止」、「正二三四月發」攏有合咱現代台灣觀測着–ê颮線个特色
總是,古早儂無雷達,無法度看出「𩗗頭」佇幾若百公里ê範圍內敢有排做一條「颮線」。咱凡勢會使共「颮線」即个新名詞專門留予squall line;共「𩗗頭」即个在來詞抾轉來形容「範圍幾若百公里、生命週期幾若點鐘」ê「中尺度對流系統」。𩗗頭有百百款,颮線是一款𩗗頭

上 / 下一篇文章

臉書留言

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *